spot

spot
Børn fra Gråsten Skole samler "affald" i svinemosen

onsdag den 21. juni 2017

Retten er sat… retten udsat for mandatsvig

Gråsten/ Sønderborg: Retten var  i dag onsdag den 21. juni klokken 9:00,  sat i Sønderborg,  med en anklage imod den tidligere boligdirektør for Graasten Andelsboligforening for tyveri og mandatsvig.
 Interessen for retssagen var så stor, at der  blev behov for flytning af  retssagen, fra  Retssal nr 4 , hvor den oprindelig var berammet  og til retssal nr 1. Publikum bestod hovedsalig af  den anklagede tilknyttede og  enkelte  medlemmer fra Gråsten Andelsboligforening. Og der blev, ikke plads til vidnerne i retssalen efter de var blevet udspurgt af retten.


Dommer var Ulla From Petersen som blev sekunderet af to domsmænd. Advokat for den anklagede var Kjeld Christensen, Sønderborg. 

Anklageren Sofie Arenfeldt fra SSP, oplæste anklagen imod den tidligere boligdirektør, som i hovedsagen, bestod i  at han havde  foranlediget den nu afdød bogholder i Gråsten Andelsboligforening  til at udbetale ikke bestyrelses aftalt lønforhøjelse, til sig selv og  subsidiært mandatsvig.
For at støtte anklagen, var indkaldt både den tidligere formand  og en tidligere forretningsfører,  tre ansatte  fra  kontoret i boligforeningen, samt enkemanden til den afdøde bogholder. Forsvareren  havde indkaldt revisoren fra Deloitte , som  havde revideret Gråsten Andelsboligforenings  regnskaber i igennem mange år. 


Supstansen  for  anklageren, var  ansættelseskontrakten, hvori det var fastlagt hvilken lønramme som boligdirektøren, skulle  aflønnes efter ( Statens lønramme 49. ) Og hvilken procentdel der skulle betales til pensionen. I kontrakten, var der endvidere fastlagt, at direktøren skulle have en eventuel lønforhøjelse  godkendt af bestyrelsen. 

Ifølge  den fyrede boligdirektørs  forklaring, var der dog  ikke tale om lønforhøjelse, men om lønregulering i henhold til overenskomsten. Og stridspunktet stod her imellem om der skulle  reguleres efter HK overenskomsten, eller den i kontrakten nedskrevne aftale om at følge lønramme 49 og dennes lønudvikling.


I de afgiven vidneforklaringer, var der  enkelte  divergenser, men det blev gjort sandsynligt, at boligdirektøren kunne havde  foranlediget den afdøde bogholder til at udbetale lønreguleringen  til boligdirektøren  efter at enkemanden  til bogholderen  havde afgivet forklaring for retten.

Forsvarets aflastningsvidne, Deloitte  revisoren kunne ikke bidrage med  meget til retssagen, da han var bundet af sin tavshedspligt, som retten ikke ønskede at ophæve, men han kunne dog fastslå, at  de uretmæssige lønudbetalinger, var kommet for dagens lys, da der i forbindelse med boligdirektørens fyring, var blevet udført et ekstra udvidet kasseeftersyn.

Et enkelt, vigtigt  vidne havde fået lovlig forfald, og anklagemyndigheden ville ikke undvære dette vidne i retssagen, og dommer Ulla From Petersen meddelte, at retssagen ville blive fortsat i  september 2017.

(tilføjelse den 6.8.2017) Retssagen forsætter onsdag den 25. oktober 2017. 

Anklagemyndigheden  fastholdt  anklagen om mandatsvig efter paragraf 280, men  sløjfede tyverianklagen imod  den forhenværende boligdirektør i Gråsten Andelsboligforening. 

Relaterede artikler:

http://graasten-nyt.blogspot.dk/2017/10/thi-kendes-for-ret-tiltalte-br-frikendes.html
  

Ingen kommentarer:

Send en kommentar