spot

spot

søndag den 10. december 2017


GRÅSTEN: Et Karpe køb lørdag ved karpe dammene i Gråsten, som  skal sikre jule eller nytårs-menuen,  karperne røg direkte ned i  dobbelt ALDI plast  pose, efter  vejning og slagtning så der var sikret nul dryp. Og derfra hen til  kasse 1 hvor der blev udstedet behørig kvittering  fra  Skov og Naturstyrelsen jo det hele går korrekt til når der sælges karper….

Starten på vandboring 2, venter på testresultatet fra vandboring 11
GRÅSTEN: Skovgængerne har i længere tid,  haft smadret fra vandborings arbejdet at glæde sig over, på vejen  som fører fra Konkel Led, til boringen ved Hejrebække bakken.

Den første vandboring er udført for nogen tid siden, og der skulle efter en  planche, som Sønderborg Forsyning har opsat i skoven, på trykimprægnerede pæle bores to af slagsen. Og jeg har i den anledning henvendt mig til forsyngning for at får at vide hvad der lige nu sker.

Og jeg har fået at vide, at det fortsat er meningen at udføre boring 2. men at man inden man går i gang,  først vil sikre sig, at den vandmængde ydelsen fra boring 1, og vandkvaliteten i den er i orden.
Resultatet  forventes at foreligge i løbet af kort tid.  Og når det er på plads, går boring af Nr. 2 i gang. 


RELATERET artikler: 


 

lørdag den 9. december 2017

Kommer der mon en gave og et tillykke...Æ hyldest festen -receptionen holdes på Den gamle Kro i Gråsten fredag den 27. december fra 15 til 17-  
hvis nu både  Æ Højskoleforstande  å IP Thorben   møje op  mæ pakke  så Æ de lich t'e å køm  i  Æ Rummelpot... for redaktør Gunna Hat som  å nauen steje bliv kål Gunna Rummel... gad vist vå få!


Entrepenør regnskab

Firma domicil, Ulsnæs. Arkiv foto


GRÅSTEN: Gråsten Entreprenør Vognmand ApS  som tidligere havde hovednavnet NIELS JESSENS EFTF. og har forretningsadresse  på Ulsnæs,  på den tidligere Kommunale Oplagringsplads. Har lige offentliggjort regnskabet for perioden  1. Jule 2016 til30. juni 2016.
En af firmaets maskiner i arbejde i sivaralet ved Sildekulen. Arkiv foto
Dette udviser et lille underskud  før skat på godt 2.600 kr. Og er en forbedring i forhold til sidste regnskabsår, hvor der var et  minus 34 t. kr før skat. Firmaet bruttofortjeneste er faldet med godt   4 procent. løn omkostningerne er faldet  med 0,5  procent   Fra firmaet adresse, sælges der grus og sten m.v. til private med trailer, men hoved  beskæftigelsen  er vognmandskørsel og entreprenør arbejde. I løbet af regnskabsperioden er der blevet tilført egenkapital ved at forhøje Anpartskapitalen  som udgør 200 t. kr. Egenkapitalen er 325 t. kr.

fredag den 8. december 2017

Sønderborg Kommune støtter Gråsten Æblefestival endnu engang

Skribent  Aase Henriksen ,  Sønderborg Kommune

 
GRÅSTEN: Gråsten Æblefestival er kommet for at blive. Der var stor publikumstilstrømning i 2017-udgaven med 30 boder i markedsteltet, en vellykket shantyaften, bagedyst, maleworkshop og meget, meget mere. Æblefestivallen i 2017 var nummer fem i rækken, og der kommer også en sjette i 2018.


Gråsten Forum har søgt om tilskud til Gråsten Æblefestival i 2018, og udvalget for kulturel og regional udvikling har besluttet at give 230.000 kr. i tilskud. Udover selve festivalen skal tilskuddet bruges til plantning af 100 æbletræer, så der er æbler nok til mange æblefestivaler i fremtiden.
- Gråsten Æblefestival har udviklet sig til en markant årlig begivenhed med stor opbakning fra borgerne i Gråsten og resten af kommunen. Rigtig mange frivillige kræfter deltager i afviklingen af festivalen, og det vil vi gerne bakke op omkring, siger Stephan Kleinschmidt, formand for udvalget for kulturel og regional udvikling.
Gråsten Æblefestival er et vigtigt element i den masterplan for Gråstenområdet, som Gråsten Forum har udarbejdet efter input fra engagerede borgere på en række borgermøder og workshops. Masterplanen indeholder to strategiske fokusområder, som er bosætning og turisme. Fokusområderne understøttes af to fyrtårnsprojekter, som er opgradering af Ahlmannsparken til et nyt kultur- og multihus og opgradering af slotsgartneriet til et besøgscenter, der skal være omdrejningspunktet for formidlingen af Gråstenæblets historie og den stærke tilknytning mellem Gråstenområdet og kongehuset.
Gråsten Forum havde også søgt om tilskud til en række andre aktiviteter i forbindelse med udmøntning af masterplanen for gråstenområdet. Det gælder fx arbejdet med branding, projektet ”Teglet eget hus” og aktiviteter for frivillige og foreninger i Gråstenområdet. Det er udvalget ikke afvisende overfor, men de har bedt Gråsten Forum om en uddybning af aktiviteterne.