spot

spot

torsdag den 18. juli 2019

Krolf er for alle i familien… og der var hygge ud over alle huller i Ahlmannsparken.De mange deltagere, fyldt e godt op i "Krolf-Parken"

Det kræver koncentration at få  kuglen i hul..
GRÅSTEN: I dag torsdag den 18. juli, var der kaldt til Ældresagens krolf-stævne i Gråsten i Ahlmannsparken, som i dagens anledning var omdøbt til ”Krolf-Parken”. Stævnet er en årlig tilbagevende begivenhed, og i år samlede det 147 deltagere fra de fire deltagende klubber i det Sønderjyske. Formanden for Krolfen i Gråsten, Orla Kulby, bød deltagerne velkommen til turneringen, og sagde blandt andet, at det er vigtigere at deltage end at vinde.

Men der blev alligevel gået til stålet- eller rettere kuglen, da start-fløjten lød præcis klokken 1O:00 og der var fuld koncentration om at får kuglen i hul på færrest mulige slag på  banerne.
 Men den kraftige summen af stemmer vidnede også om det hyggelige samvær, som er en stor del af det, at spille krolf, og sikkert også grunden til at det fået et godt tag i mange pensionister i området.I Gråsten spilles der klub-krolf  tirsdag kl. 09:30 - 12:00  og  torsdag kl. 14:30 - 17:00. i Ahlmannsparken park- "Krolf-parken"

fredag den 5. juli 2019

Advokat Németh i procedure: Tietje og han´s bror har afgivet falske forklaringer!
CIVIL-RETSSAG:  Anden dagen  for  civilretssagen imellem de tidligere byrådskolleger i Aabenraa Kommune Tietje(V)og Dahle (DF senere løsgænger), ved retten i Sønderborg,  bød  på en fornyet afhøring af  Philip Tietje af  advokat Karoly Laszlo Németh,  omkring opklarende spørgsmål vedr.  mailadressen ht@tietje bl.a. om mailen  fra familien Jespersen, (mailen som Kaare S. Dahle havde sendt for at afsløre hvem Email adressen tilhørte), men der kom intet nyt frem, og der var heller ikke de store overraskelser omkring  skønsmandsrapporten, om forbindelsen imellem E-mail adressen, ht@tietje  og facebookkontoen  ”Jeppe Lauersen”  hvor
Karoly Laszlo Németh. Pr foto
skønsmanden på et skiftligt spørgsmål stillet af  Németh, om hvor sikker identifikationen af forbindelsen imellem ht@tietje og facebook  profilen ”Jeppe Lauersen” var dokumenteret via en optaget video  af Kaare S. Dahle udtalte at det var entydig dokumentation, at denne forbindelse var tilstede. Men på et  andet skriftligt spørgsmål  fra  Advokat Wurlitzer  om video/ billeder  kunne være manipuleret havde svaret at det havde han ikke mulighed  for at udelukke. Skønsmandsrapporten   blev kun delvis fremlagt, da  dommeren argumenterede for, det ikke var nødvendig med en gennemgang, da han allerede havde læst den.   


Efterfølgende blev afhøringsrapporterne for vennen til Philip Tietje´s  bror, der havde taget skylden for opslagene på den falske  FB profil, ”Jeppe Lauersen” oplæst minutiøst af advokat Németh.   Vennen  var indkaldt, som vidne i sagen, som tidligere nævnt, af advokat Wurlitzer, men bor i Tyrkiet, og var  ikke mødt. Og rapporterne blev fremlagt i stedet for det manglende udsagn, fra vennen, som det var ønsket af Németh, for at kunne foretage en afhøring i retten. Politirapporterne gav ikke noget nyt, som ikke var kommet frem på førstedagen i sagen.  

I sin procedure  medpåstanden mod den sagsøgte Philip Tietje gjorde Németh gældende, at det var bevist, at der var en kobling imellem ht@tietje og facebookprofilen ”Jeppe Lauersen” og at Philip Tietje havde fået 625 mails  fra facebook fra denne konto  og det  kuriøse var  her  at billedet af en person, som er benyttet i profilen ” Jeppe Lauersen” er taget af Philip Tietje på hans  mobiltelefon hvilket han også har indrømmet i retten.  Og selvom der er kommet forklaringer om, at der var blevet lagt  tusinder af Philip´s billeder  over på broderes pc  i forbindelse med en fødselsdag, mente Németh at det  var lidet sandsynligt at vennen netop tager det billede ud af flere  tusinde og spurgte: Anser retten det for sandsynligt at man modtager 625 mail uden at reagere de kommer med en forkert mailadresse og indholdet drejer sig om registration  og  modifikationer på bl.a ”Jeppe Lauersen” og man ikke selv har oprettet den? Skal man tro på denne forklaring spurgte Nemeth. Og gav selv svaret i proceduren: Nej man skal ikke tro på den. Og der har ikke af sagsøgte været fremlagt tekniske beviser på de konstruerede til formålet forklaringer. Jeg vil gå så vidt, og sige,  at de to forklaringer som er afgivet af sagsøgte (Philip Tietje) og sagsøgtes bror, de er falske forklaringer - de er urigtige, de er utroværdige: ” Fordi der bliver lagt afstand til de klare tekniske beviser, jeg benægter faktum, jeg benægter alt.”  Sagsøgte har nødtvunget måtte erkende  at alle mails havnede hos ham og ikke hos  broderen, som eller er administrator. Ydermere er det kommet frem, at sagsøgte tre gange kontaktede sagsøger, inden et vigtigt møde  om sagsøgtes politiske fremtid på borgmesterkontoret. Og ifølge min klients forklaring for at  beklage hvad han havde gjort. Til slut krævede  Nemeth 50.000 i erstatning   vedr. de fremførte udtalelser som:  En vaske ægte bonderøv. Tomben tikker ikke rigtig han  hopper ud som en Breivik om et øjeblik. ”Han er sikkert ond ved  børn og dyr”. Er uberettigede.

Sagsøgte skal dømmes til at indrømme at profilen er oprettet  og benyttet af sagsøgte, sluttede Nemeth.

Hans Henrik Wurlitzer, Kjems Gråsten

Herefter kom advokat Hans Henrik Wurliter på bane, for at komme med sine  afsluttende betragtninger på Tietje´s vegne. Wurlitzer krævede sagen afvist subsidiært  frikendelse. 

Til støtte for afvisningspåstanden fremførtes at  sagsøger ikke er har et anerkendelsesværdig – formål  med  at få rettens stillingtagen, sagsøgers formål er ene og alene at få sagsøgte ud af politik sagde Wurlitzer.  Og  Wurlitzer brugte et møde imellem  Kaare S. Dahle,  borgmester Thomas Andresen og Philip´s far samt V-gruppeformanden i byrådet som et bevis,  hvor Kaare var blevet stillet i udsigt at Philip skulle smides ud af gruppen og det skulle undersøges om han også kunne smides ud af byrådet. Og da der så ikke sker noget, så anmelder sagsøger   Philip til politiet. Og Wurlitzer  brugte artikel i Jydske Vestkysten som dokumentation for sin påstand. ”Det Kaare vil ha´  er at Philip skal ud af byrådet og trække sig som Folketingskandidat. Og det mente han blev bestyrket af en artikel med  Advokat Nemeth i februar hvor han udtaler at der bliver anlagt en sag hvis ikke  sagsøgte i overmorgen siger undskyld og trækker sig fra politik.  Wurlitzer beskyldte Nemeth for at ha´ dummet sig ved i artiklen at have afsløret det egentlige formål med sagen, for hans klient.   
Formålet er ikke andet end at chikanerer sagde Wurlitzer. Og henviste derefter til et opslag i lærebogen Civilprocessen: Retten kan ikke imødekomme et andragende, der ikke kan antages at være fornuftigt og rimeligt formål –men blot  chikane - da skal sagen afvise.

Wurlitzer krævede frifindelse, hvis sagen ikke blev afvist.

Til støtte for  at frifinde Philip Tietje fremførte  Wurlitzer bl.a. at broderens  ven jo havde indrømmet for,  at det var ham der havde oprettet og benyttet FB profilen Jeppe Laursen og derfor er det ikke sagsøgte, som har fremførte de før nævnte udtalelser om  sagsøger. Og det er ham erstatningssøgsmålet skal rettes imod.
Og selvom sagsøger´s advokat  havde stillet spørgsmål troværdigheden af vennens tilståelse, så har anklagemyndigheden jo efterfølgende fået ham dømt og givet en bøde.

"Fordi at forklaringer fra forskellige vidner stemmer overens behøver ikke at være ens tydende med de er konstruerede,  men at de var sande." fremdrog Wurlitzer.
Og pointerede at en registrerings meddelelse fra Facebook er ikke lig med en oprettelse i forbindelsen med Vennens oprettelse af ” Jeppe Laursen”
Sagsøger har haft  stærke aversioner  imod Philip siden midten af  2015 og det har præget tankerne.

Philip Tietje har ikke været videre opmærksom på aktiviteterne på @tietje og derfor har han ikke registret aktivisterne. Og skønsmandsrapporten modsiger ikke min klients udtalelser.
Og Wurlitzer stillede spørgsmål ved ægtheden i video- billeder som beviset omkring forbindelse imellem kontoen ”Jeppe Laursen” og klienten.  
Kaares egne ytringer på Facebook har også en væsentlig andel i de ytringer, som andre skriver om Kaare på Facebook og derfor berettigede det ikke til erstatning og henviste bl.a. til andre ytringer fra Kaare og paragraffer, som omhandler ærekrænkende ikke mindst omkring politikere, som har meget vide rammer i ytringer, Og henviste i evt. ærekrænkende erstatning som ligger omkring 10 t. kr.  i tilsvarende sag fra 2016.

Dommeren mente ikke der var mulighed for at indgå  forlig og det var parter enige i.

Dommer Peter Ulrik Urskov meddelte  at han afsiger dom den 1. august 2019 og retsmødet blev hævet.

Læs første del kan læses her: