spot

spot

torsdag den 19. oktober 2017

Karsten Gram har fået nyt job.
GRÅSTEN: Næstformanden i landdistrikternes fællesråd Karsten Gram, som i de sidste fem år, som selvstændig konsulent,  har bistået med udviklingsprojekter inden for Aabenraa kommune omkring  landdistrikterne, forlader kommune arbejdet til 1. januar 2018,  for et job hos  Landbo Syd. Han er opstillet af  Aabenraa og Sønderborg Kommune til Landdistrikternes fællesråd. 
Relaterede artikler


 

Gode resulter i maling og malerarbejde koncernen.

GRÅSTEN: Et flot overskud i Pensel, Malearbejder og Engrossalg Aps  i Padborg, et mere jævnt resultat i Blaske Nielsen  Aps efter nedskrivning på investering, som driver maler virksomhed  i Gråsten,  blev til et  samlet resultat på et minus 154 t.kr  for Klaus Blaske Nielsen Holding  -  med hovedsæde Gråsten.
Med opkøbet af H. Carstensen Maleforretning i Haderslev i 2017, fik ApSet hvor i  firmaet drives et samlet underskud på 186 t.kr. det  er dog ikke i et 12 mdr. regnskab men kun 3, 25 måned .  Alligevel anser administrerende direktør Klaus Blaske Nielsen, resultatet for utilfredsstillende for dette selskab. Samlet  blev der i Holding hvor nogle af selskaberne er  samlet  et underskud på 154 t.kr. Resultaterne for selskaberne som indgår i ”maler koncernen”:
Selskabet Pensel, Malearbejder og Engrossalg i Padborg, fik et samlet overskud på 789 t.kr før skat
H. Carstensen Maleforretning i Haderslev  samlet underskud på minus 186.000 før skat.
Flügger Farver,  Klaus Blaske Nielsen ApS  butikken i Gråsten,   fik et overskud på 229 t.kr 
Klaus Blaske Nielsen APS malervirksomheden , med   325 t.kr før skat Alt i alt et samlet overskud på 1.343 t. minus underskuddet h. carstensenkr1157 og  efter skat kan der lægges 790 t. kr  til egen kapitalen i  disse 4 selskaber inklusiv udbytte.

Relateret artikel 

http://graasten-nyt.blogspot.dk/2017/02/blaske-kber-op.html

Ridder Bendt ryddder op....


onsdag den 18. oktober 2017

Nedtællingen er begyndt

GRÅSTEN: Om 22 dage,  torsdag den 9. november, slår NETTO dørene op til deres nye butik i Ulsnæs-Centret, men allerede nu, er der mange kunder i centret, som tager sig et smugkik ind i butikken, imedens håndværkerne arbejder på højtryk for at få de sidste
detaljer på plads. Det er SIB (Sønderborg Ingeniør og Byggeforretning A/S) fra Sønderborg, som står entreprisen, de er kommet noget i modvind i centret efter firmaet i meget lang tid har holdt butiksejerne i uvished omkring opførelsen af et Sundhedshus, så de hverken  ved eller viste om de var købt  eller solgt…

Politistationen i Gråsten var noget gammelt skrammel?

GRÅSTEN: I en artikel,  på JV.DK, som beskæftiger sig med, om den tidligere politistation i Gråsten er blevet revet ned på et forkert- falsk grundlag, (udvidelse af Gråsten Plejehjem som nu sker ned imod Sildekulen og ikke på Politi og retsbygning´s grunden)   udtaler Ridder  Bendt, tidligere socialdemokratisk borgmester i Gråsten:
Den nu nedrevne politistation og retsbygning på Kongevej
Grunden har en fremragende placering, og jeg kan se mange perspektiver, hvis området bliver brugt til boliger. Det kan til med  blive yderst attraktive lejligheder, der vil kunne lokke nye indbyggere til Gråsten,. Og han tilføjer:
Politigården var noget gammelt skrammel. Det havde ingen arkitektonisk værdi efter min mening”.

Men det er alle dog ikke enige i det sidste afsnit, for da nedrivningen var ude i høring kom der indsigelser og protester  fra  blandt andet Museum Sønderjylland, Det Regionale Faglige Kulturmiljøråd og  Historisk Forening for Gråsten By og Omegn.

Byggeri informationsskiltet ved Gråsten Plejehjem
Men det er  nok sådan med skorstensfejere, de ser det hele lidt mere i fugleperspektiv – fra oven, og så ser det måske ikke så arkitektonisk spændende ud, og så kan man lige så godt rive ned, selvom vi ikke rigtig ved hvad vi skal bruge grunden til lige nu. Så måske skidt med historien og for det der knytter sig til en bygning. 

Relevant artikler :