fredag den 12. august 2022

Er 2. viceborgmesteren blevet sat i skammekrogen?

 POLITIK: Hvorfor er 2. viceborgmester  Ellen Trane Nørby- ikke med som kontakt person på denne pressemeddelelse, men kun borgmesteren og Stephan Kleinschmidt 1. viceborgmester, hun står ligeså meget for kommunens samlede økonomi, når man ser på den indgåede aftale imellem alle partier i Sønderborg Byråd. Eller er hun blevet sat i skammekrogen, efter hun har ytret sig om den dårlige behandling af Gråsten?  

 ........................................... 

 Meddelelsen fra Sønderborg Kommune:

Pressemeddelelse

 

12/08/2022

 

Sønderborg Kommune får en meget stram økonomi i 2023

  


 

De første oplæg til Sønderborg Kommunes budget for 2023 viser store økonomiske udfordringer. Det skyldes først og fremmest økonomiaftalen mellem KL og regeringen samt stigende udgifter til blandt andet energi og håndværkerydelser. Det betyder, at der i de kommende år skal ske budgetforbedringer på ca. 70 mio. kr. Det er udfordringen, når Byrådet snart tager fat på budgetlægningen.

 

KL og regeringen indgik i juni 2022 en meget stram økonomiaftale for 2023, hvor der ikke er kommet de ekstra midler der skal til for at dække merudgifterne på de store, kommunale serviceområder. Den stramme økonomiaftale skyldes udgifter til Covid-19, krigen i Ukraine, et nyt forsvarsforlig og en markant høj inflation, og den rammer både drifts- og anlægssiden. For Sønderborg Kommune betyder økonomiaftalen, at der på indtægtssiden er et fald på ca. 30 mio. kr.
 
På udgiftssiden skal der i 2023 tages højde for en række områder, hvor udgifterne stiger. Det gælder det hurtigt stigende antal ældre, flere elever på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), forsikringer, den kollektive trafik, bygningsdrift og gadebelysning. I alt stiger udgifterne i budget 2023 med ca. 40 mio. kr.
 
- Vi ser desværre ind i en meget stram økonomi, som betyder, at vi de kommende år skal gennemføre budgetforbedringer i omegnen af 70 mio. kr. Det vil naturligvis påvirke både driften og begrænse omfanget af nye investeringer. Byrådet har dermed en stor udfordring i at sikre et kommunalt budget i balance, når vi lige om lidt skal i gang med budgettet for næste år. Det er rigtig ærgerligt, for udfordringen kommer lige ovenpå, at vi netop har vedtaget effektiviseringer på 45 mio. kr. Vi har som et økonomisk pejlemærke et mål om en kassebeholdning på minimum 75 mio. kr. Det må vi ikke slække på, for den skal sikre, at vi kan fastholde den gode udvikling Sønderborg Kommune er midt i, siger Erik Lauritzen, borgmester og formand for Økonomiudvalget.
 
At økonomien er stram, har Sønderborg Kommune i indeværende år også set ved, at der tidligt kunne forudses store budgetoverskridelser på især specialområderne inden for Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social-, Senior- og Handicapudvalget. Overskridelserne er der taget hånd om ved at bremse op for udgifterne bredt i forvaltningerne, skære ned på administrationsudgifter, udskyde investeringer med mere.
 
Der bliver i de kommende år også tale om en væsentlig reduktion i niveauet for nye anlægsinvesteringer i Sønderborg Kommune. Dels er anlægsrammen i økonomiaftalen mellem KL og regeringen reduceret, og dels er der fortsat en usikkerhed, om kommunen får lov til at optage et tidligere bevilliget lån på 122 mio. kr. Dertil kommer, at alt byggeri er blevet markant dyrere på grund af prisstigninger på byggematerialer og energi.
 
- Sønderborg Kommune er i en rigtig god udvikling når det gælder, bosætning, turisme, uddannelser og arbejdspladser. De mange indsatser giver resultater. Allerede sidste år var Byrådet enige om, at omfanget af anlægsinvesteringer skal drosles ned de kommende år. Den nye situation betyder, at der nu bliver plads til endnu færre nye investeringer. Med de mange og store anlægsinvesteringer, der har været de senere år, er vi nu et sted, hvor det er ok at holde igen, men også nødvendig at holde fokus på at nå i mål med de aktuelle projekter, der støtter op om den positive udvikling i kommunen, siger Stephan Kleinschmidt, første viceborgmester og næstformand i Økonomiudvalget.

 

Kontaktinformation:

Erik Lauritzen
Borgmester
Tlf. 27 90 02 06
 
Stephan Kleinschmidt.
Første viceborgmester
Tlf. 27 90 02 17

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

torsdag den 11. august 2022

Royale køkkenhave et besøg værd også for de indfødteGRÅSTEN: Den kongelige Køkkenhave i Gråsten, er et  besøg værd, også for de  indfødte. Her kan man lærer ved selvsyn, både  hvordan man kan gøre i sin egen have, og det modsatte. Haven er storslået anlagt, med  en del helt almindelige grøntsager, man kan opleve medarbejdere høste. Som  da jeg var der, var bl.a. en praktikant i gang med at  plukke bønner. Som var ret ypperlige på et højt bønnestativ hvor der både var  gule, grønne samt pralbønner.  

Ved et drivhusene var  der på en trillebør af ældre dato anbragt forskellige squash,  som man gratis kunne tage med hjem. Øverst oppe i haven er de sprit nye bænke og bord, som dronningen har fået skænket af Sønderborg Kommune i anledning af 50 års regeringsjubilæet. Så publikum kan jo prøve at sidde på ”Dronningens bænk”. Hvilken af de to det så end er, måske veksler hun alt efter humør ?

I cafeen, som et knyttet  til det store drivhus- ” vinterhaven”, kan man bl.a.  købe filterkaffe til 30 kroner, og ønsker man kage til ryger der 40 kroner oveni. Der må nydes medbragt drikkelse og  madpakke i haven, men ikke indendørs.

En stor del af Dronning Ingrids pelargonier flydte godt i det ene drivhus, men som Grethe ville have sagt – hun var dog ikke med – ”de trængte nu til at blive nippet”.  Men måske var de sendt på rekreation efter et ophold på ”slottet”  helt fri for ”nippening” . Man har også mulighed for at se og føle og lugte til de af Dronning Ingrid indførte  engelske duftgeranier, som man også kan få med hjem  formelles 159,- kr pr.  styk.   

Jeg talte med flere udenbys turister og spurgte hvad de synes om haven, kun positive tilkendegivelser. Et ægtepar med barn  fra Odense, som holdt ferie i et sommerhus på Als,  havde netop afsat deres sidste feriedag  til et besøg i Køkkenhaven, og de var meget begejstrede for haven, hvor de let kunne komme rundt med den medbragte barnevogn. Jeg sprang kaffen og kagen over og cyklede hjem og  fandt en skyggeplads i egen have hvor der var sat bayersk velsmag på køl,  i jord-køleskabet.   AAHH det ikke så ringe endda.

Husk nu at besøge vores Kgl. Køkkenhave…. selvom du bor tæt på. 

 

Facelift i sommervarmen

 

 

GRÅSTEN: En af Gråstens ældste hus på Borggade, får i sommervarmen et facelift på facaden, som vender ud imod Borggade. Det er cementmørtlen, som er  blevet lagt på igennem mange år, som bliver ”fræst”  af, og erstattet med ren kalkmørtel. Efter den behandling bliver facaden vandskuret og får en okkerfarve. Jeg glæder mig til at se det færdige resultat.

Huset er beskrevet i bogen ” Allerlei aus Gravenstein” af Johannes Ahlmann . Hvor han kalder det Kückelhahns  Haus fra  formodentlig bygget før 1760.

 

Billede fra bogen  herunder:


onsdag den 10. august 2022

Dyrisk affald skal nu laves om til BIO-GAS
GRÅSTEN/ Kværs: Gårdbiogasanlægget, som er beliggende  Buskmosevej 37A og er ejet af KWEnergi A/S, hvor gårdejer Gunnar Wildenschild, Kværs er  majoritets aktionær sammen med Carl Johannes Krag, Carsten Krag Hildebrandt, Thomas Krag Burba alle Aabenraa. Har ansøgt Sønderborg kommune om ændring af biomassen, som anvendes i deres biogasanlæg i Kværs, til at omfatte kategori 3 biomasse - både i form af flydende og fast biomasse.

Anlægget har tilladelse til at modtage 99 tons per dag i alt 36.290 årligt Og denne mængde ønskes ikke forøget. Det er kun ændring i sammensætning i biomassen. Så man med godkendelse kan modtage, m

Biogasmotoren, som laver gassen om til strøm
ateriale,  som er biprodukter fra raske dyr eller dele  af slagtede dyr, der er egnet til konsum, men som af kommercielle grunde ikke er bestemt til konsum.

Gårdbiogasanlægget blev etableret tilbage i 2018. Og producerer strøm med biogassen Og har igennem årene leveret pæne overskud til ejerne. 2019: 0,6 million, 2020:1,9 million og i 2021:1,1 million alle beløb efter skat. Der er investeret godt 28 millioner i anlæg og bygninger m.m.  


 

Kan man tjene to herrer?

Europa parlamentariker  Peter Kofod blev først opstillet i Sønderborg kredsen af DF Sønderborg´s medlemmer  den 26. marts 2022 og blev så i august tildelt Aabenraa kredsen uden valghandling i Aabenraa lokalforening. 
 
 

Med dobbelt DF folketingskandidatopstilling i flere valgkreds, betræder Dansk Folkeparti ganske nyt land i nogle af valgkredsene - så som, Vejen/ Varde, Sønderborg / Aabenraa, Haderslev/Tønder.

Jydske Vestkysten skrev: DF samler stumperne. Peter Kofod udtalte til JV: Det er en måde at optimere tingene på. 

I Matthæus evangeliet står : Ingen kan tjene to herrer; for han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og foragte den anden.

Optimerer man (- samler stumperne) når man vil tjene to herrer? Eller deformerer man? Eller er det helt ligegyldig hvor og hvor mange kredse man er opstillet i, som folketingskandidat i,altså repræsenterer ? 

Det er lidt af eksperiment der her blevet sat i værk i Dansk Folkeparti. Har bibelen ret, eller optimere man, og kan man dele lige meget gunst til sine to herrer?

fredag den 21. maj 2021

Ingvar Cronhammar, der døde torsdag har også et kunstværk stående i Gråsten.

 


GRÅSTEN: På arealet ved Sildekulen, står skulpturen PERGOLA som i sin blev sat op med midler fra BHJ fonden, der tidligere have deres hundefoder-fabrik (Peter Holm) liggende tæt  på arealet hvor skulpturen nu står. Ingvar Cronhammar har blandt andet også skabt kunstværket 'Elia' i Herning.  Cronhammar  blev 73 år, han var født i Sverige og kom til Danmark i 1965. Værket i Gråsten var ikke uden problemer det  kan læses i de relevante artikler.

Relevante artikler i jv.dk

Lad dog Cronhammar få ”lortet” tilbage

https://jv.dk/artikel/lad-dog-cronhammar-f%C3%A5-lortet-tilbage

Cronhammer siger at der arbejdes på istandsættelsen af skulpturen:”Pergola” i Gråsten, med Regionen

https://jv.dk/artikel/cronhammer-siger-at-der-arbejdes-p%C3%A5-istands%C3%A6ttelsen-af-skulpturen-pergola-i-gr%C3%A5sten-med-regionen